Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0186(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0344/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0344/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2011 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0481

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

7.5. Συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Γεωργίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας [09185/2011 - C7-0124/2011- 2010/0186(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0481)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου