Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000216/2011 (B7-0639/2011)

Debatter :

PV 15/11/2011 - 13
CRE 15/11/2011 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 15 november 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

13. Klimatkonferens i Durban (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000216/2011) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: Klimatkonferensen i Durban (COP 17) (B7-0639/2011)

Muntlig fråga (O-000217/2011) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: Klimatkonferensen i Durban (COP 17) (B7-0640/2011)

Talmannen gav en kort inledning.

Jo Leinen utvecklade de muntliga frågorna.

Joanna Maćkowiak-Pandera (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Miroslav Ouzký för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Anna Rosbach, Godfrey Bloom, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan Cizelj, Rovana Plumb, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Jolanta Emilia Hibner och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, João Ferreira, Csanád Szegedi, Maria Da Graça Carvalho, Monika Flašíková Beňová, Iosif Matula och Elena Băsescu.

Talare: Connie Hedegaard och Joanna Maćkowiak-Pandera.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, om klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17) (B7-0571/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 16.11.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy