Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 15. marraskuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi (keskustelu)
 6.Komission kyselytunti
 7.Äänestykset
  
7.1.Yhtiöiltä vaadittavien takeiden yhteensovittaminen (SEUT-sopimuksen 54 artikla) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.Ateenan yleissopimus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse sen 10 ja 11 artiklan osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.EU:n ja Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.6.Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.7.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (epäsuorat toimet) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.8.Maksukyvyttömyysmenettelyt EU:n yhtiöoikeuden yhteydessä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.9.Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset koheesiopolitiikkaan (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.10.Lyhyeksimyynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet ***I (äänestys)
  
7.11.Monivuotisia viljelykasveja koskevat Euroopan tilastot ***I (äänestys)
  
7.12.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (suorat toimet) * (äänestys)
  
7.13.Yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistuminen Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman (2012–2013) epäsuoriin toimiin * (äänestys)
  
7.14.Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi (äänestys)
  
7.15.Kuluttajapolitiikka (äänestys)
  
7.16.Sähköisesti välitettävät rahapelit (äänestys)
  
7.17.Mehiläisten terveys ja mehiläishoitoala (äänestys)
  
7.18.Yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevat valtiontukisäännöt (äänestys)
  
7.19.Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Komission vuoden 2012 työohjelma (keskustelu)
 13.Durbanin ilmastokokous (keskustelu)
 14.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2010 esittely (keskustelu)
 15.Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraportti (keskustelu)
 16.AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2010 (keskustelu)
 17.Euroopan kulttuuriperintötunnus ***II (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (213 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (802 kb) 
 
Pöytäkirja (206 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (220 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (450 kb) 
 
Pöytäkirja (236 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (438 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (937 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö