Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2011 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas (diskusijos)
 6.Klausimų Komisijai valanda
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Apsaugos priemonių, kurių reikalaujama iš bendrovių, koordinavimas (SESV 54 straipsnis) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra, išskyrus 10 ir 11 straipsnius *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra. Klausimai, susiję su 10 ir 11 straipsniais *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Laikinas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams sustabdymas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos įgyvendinimas (netiesioginiai veiksmai) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Nemokumo bylos remiantis ES įmonių teisės nuostatomis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Demografiniai pokyčiai ir jų padariniai sanglaudos politikai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai ***I (balsavimas)
  
7.11.Europos daugiamečių kultūrų statistika ***I (balsavimas)
  
7.12.Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (tiesioginiai veiksmai) * (balsavimas)
  
7.13.Įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimas vykdant netiesioginius veiksmus pagal Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą * (balsavimas)
  
7.14.Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimas (balsavimas)
  
7.15.Vartotojų politika (balsavimas)
  
7.16.Internetiniai lošimai (balsavimas)
  
7.17.Naminių bičių sveikata ir bitininkystė (balsavimas)
  
7.18.Valstybės pagalbos taisyklės, susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis (balsavimas)
  
7.19.Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Komisijos 2012 m. veiklos programos pristatymas (diskusijos)
 13.Klimato kaitos konferencija Durbane (diskusijos)
 14.Audito Rūmų metinės ataskaitos pristatymas. 2010 m. (diskusijos)
 15.Vystymosi finansavimo ataskaita (diskusijos)
 16.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2010 m. (diskusijos)
 17.Europos paveldo ženklas ***II (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (214 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (802 kb) 
 
Protokolas (235 kb) Dalyvių sąrašas (53 kb) Balsavimo rezultatai (267 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (436 kb) 
 
Protokolas (242 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (449 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1000 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika