Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 15. novembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Lēmums par pieprasījumu piemērot steidzamības procedūru
 5.Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (debates)
 6.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.No sabiedrībām prasīto nodrošinājumu koordinēšana (LESD 54. pants) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Atēnu Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru - izņemot 10. un 11. pantu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.3.Atēnu Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru - 10. un 11. pants *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Jordāniju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.6.Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas pagaidu atcelšana dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.7.Kodolpētniecības un mācību pasākumiem paredzētā Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma (netiešās darbības) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.8.Maksātnespējas procedūras ES uzņēmējdarbības tiesībās (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.9.Demogrāfiskās izmaiņas un to ietekme uz kohēzijas politiku (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.10.Īsās pozīcijas pārdošana un daži kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspekti ***I (balsošana)
  
7.11.Eiropas statistika par ilggadīgām kultūrām ***I (balsošana)
  
7.12.Kodolpētniecības un mācību pasākumiem paredzētā Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma (tiešās darbības) * (balsošana)
  
7.13.Uzņēmumu, pētniecības centru un augstskolu dalība Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammas netiešajās darbībās * (balsošana)
  
7.14.Direktīvas par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošana (balsošana)
  
7.15.Patērētāju aizsardzības politika (balsošana)
  
7.16.Tiešsaistes azartspēles (balsošana)
  
7.17.Medus bišu veselība un biškopības nozare (balsošana)
  
7.18.Valsts atbalsta noteikumi attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem (balsošana)
  
7.19.Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komisijas 2012. gada darba programma (debates)
 13.Klimata pārmaiņu konference Durbanā (debates)
 14.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2010. gada pārskatu (debates)
 15.Pārskatatbildības ziņojums par attīstības finansējumu (debates)
 16.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2010. gadā (debates)
 17.Eiropas mantojuma zīme ***II (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (213 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (802 kb) 
 
Protokols (233 kb) Apmeklējumu reģistrs (53 kb) Balsošanas rezultāti (233 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (467 kb) 
 
Protokols (242 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (455 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1008 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika