Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 15 noiembrie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Decizie privind aplicarea procedurii de urgenţă
 5.Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale (dezbatere)
 6.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
 7.Votare
  
7.1.Coordonarea garanţiilor impuse societăţilor comerciale (articolul 54 din TFUE) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Convenţia de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor - cu excepţia articolelor 10 şi 11 *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Convenţia de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor - articolele 10 şi 11 *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre UE şi Iordania *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul dintre UE şi Georgia privind spațiul aerian comun *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Suspendarea temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (acţiuni indirecte) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.8.Procedurile de insolvență în contextul dreptului UE privind societățile comerciale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.9.Schimbările demografice şi consecinţele acestora asupra viitoarei politici de coeziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.10.Vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit ***I (vot)
  
7.11.Statisticile europene privind culturile permanente ***I (vot)
  
7.12.Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (acţiuni directe) * (vot)
  
7.13.Participarea întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiunile indirecte în temeiul Programului-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice * (vot)
  
7.14.Punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale (vot)
  
7.15.Politica de protecție a consumatorilor (vot)
  
7.16.Jocurile de noroc online în piața internă (vot)
  
7.17.Sănătatea albinelor şi provocările pentru sectorul apicol (vot)
  
7.18.Normele privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general (vot)
  
7.19.Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Programul de lucru al Comisiei pentru 2012 (dezbatere)
 13.Conferinţa privind schimbările climatice de la Durban (dezbatere)
 14.Prezentarea raportului anual al Curţii de Conturi pe 2010 (dezbatere)
 15.Raportul referitor la răspunderea privind finanțarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 16.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în 2010 (dezbatere)
 17.Marca patrimoniului european ***II (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (219 kb) Listă de prezență (61 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (802 kb) 
 
Proces-verbal (243 kb) Listă de prezență (53 kb) Rezultatele voturilor (233 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (435 kb) 
 
Proces-verbal (244 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (451 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1000 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate