Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 15. november 2011 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Sklep o nujnem postopku
 5.Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (razprava)
 6.Čas za vprašanja Komisiji
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Uskladitev zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo od gospodarskih družb (člen 54 PDEU) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - člena 10 in 11 sta izključena *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - glede členov 10 in 11 *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in Jordanijo *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in Gruzijo *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (posredni ukrepi) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družb EU (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Demografske spremembe in njihove posledice za kohezijsko politiko (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja ***I (glasovanje)
  
7.11.Evropska statistika trajnih nasadov ***I (glasovanje)
  
7.12.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (neposredni ukrepi) * (glasovanje)
  
7.13.Udeležba podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo * (glasovanje)
  
7.14.Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah (glasovanje)
  
7.15.Potrošniška politika (glasovanje)
  
7.16.Spletne igre na srečo (glasovanje)
  
7.17.Zdravje medonosnih čebel in čebelarstvo (glasovanje)
  
7.18.Pravila o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena (glasovanje)
  
7.19.Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Delovni program Komisije za leto 2012 (razprava)
 13.Konferenca o podnebnih spremembah v Durbanu (razprava)
 14.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča - 2010 (razprava)
 15.Poročilo o odgovornosti na področju financiranja za razvoj (razprava)
 16.Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU v letu 2010 (razprava)
 17.Znak evropske dediščine ***II (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (210 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (802 kb) 
 
Zapisnik (229 kb) Seznam navzočih (53 kb) Izidi glasovanj (242 kb) Izid poimenskega glasovanja (432 kb) 
 
Zapisnik (235 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (441 kb) Izid poimenskega glasovanja (929 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov