Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2254(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0377/2011

Внесени текстове :

A7-0377/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/11/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0497

Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

6.2. Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 - Ирландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 от Ирландия) [COM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0497)

Правна информация - Политика за поверителност