Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2200(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0378/2011

Predkladané texty :

A7-0378/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/11/2011 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0500

Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

6.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grécko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grécko) [COM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0500)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia