Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2200(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0378/2011

Ingivna texter :

A7-0378/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/11/2011 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0500

Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - Strasbourg

6.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grekland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland) [KOM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0500)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy