Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0367/2011

Ingivna texter :

A7-0367/2011

Debatter :

PV 14/11/2011 - 16
CRE 14/11/2011 - 16

Omröstningar :

PV 16/11/2011 - 6.8
CRE 16/11/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0503

Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - Strasbourg

6.8. Gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0503)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0503)

Inlägg

Ramon Tremosa i Balcells lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 53 (motsvarande del) (artikel 6.4); det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy