Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan и Syed Kamall

Препоръка за второ четене Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire и Emma McClarkin

Председателят внася пояснения относно протичането на времето за въпроси към Комисията.

Иазказа се: Seán Kelly.

Доклад Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Конференция по въпросите на климата в Дърбан - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan и Hynek Fajmon

Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие - B7-0574/2011
Syed Kamall

Правна информация - Политика за поверителност