Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk

7. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan a Syed Kamall

doporučení pro druhé čtení Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire a Emma McClarkin

Předseda upřesnil průběh doby vyhrazené pro otázky Komisi.

Vystoupil Seán Kelly.

zpráva Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Konference o změně klimatu v Durbanu - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan a Hynek Fajmon

Účetní zpráva o financování rozvoje - B7-0574/2011
Syed Kamall

Právní upozornění - Ochrana soukromí