Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

7. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan en Syed Kamall

Aanbeveling voor de tweede lezing Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire en Emma McClarkin

De Voorzitter verduidelijkt het verloop van het Vragenuur aan de Commissie.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly.

Verslag Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Klimaatconferentie in Durban - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan en Hynek Fajmon

Verantwoordingsplicht van de EU voor de financiering van ontwikkelingssamenwerking - B7-0574/2011
Syed Kamall.

Juridische mededeling - Privacybeleid