Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 listopada 2011 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan i Syed Kamall

Zalecenie do drugiego czytania Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire i Emma McClarkin

Przewodniczący szczegółowo wyjaśnił przebieg tury pytań do Komisji.

Głos zabrał Seán Kelly.

Sprawozdanie Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Konferencja w Durbanie w sprawie zmian klimatu - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan i Hynek Fajmon

Rozliczalność w zakresie finansowania rozwoju - B7-0574/2011
Syed Kamall

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności