Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (economische beleidsaansturing)
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een korte verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wieslaw Szczuka (fungerend voorzitter van de Raad).

De Voorzitter verzoekt Olli Rehn (lid van de Commissie), Sharon Bowles (voorzitter commissie ECON), alsmede de rapporteurs Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund en Corien Wortmann-Kool zich bij hem te voegen en ondertekent tezamen met de voorzitter van de Raad het pakket over de economische beleidsaansturing.

Juridische mededeling - Privacybeleid