Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0510

Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk

11. Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011

Karel De Gucht (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne a Salvatore Iacolino.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Judith A. Merkies a Seán Kelly.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo a Jaroslav Paška.

Vystoupil Karel De Gucht.

Vystoupil Franz Obermayr k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o nadcházejícím summitu EU a USA plánovaném na 28. listopad 2011 (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o nadcházejícím summitu EU a USA a Transatlantické hospodářské radě (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner a Marietje Schaake za skupinu ALDE o nadcházejícím summitu EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda a Roberto Gualtieri za skupinu S&D o nadcházejícím summitu EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL o nadcházejícím summitu EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE o summitu EU a USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 (B7-0587/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 17.11.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí