Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2870(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0577/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0510

Protokoll
Kolmapäev, 16. november 2011 - Strasbourg

11. ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011 (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Judith A. Merkies ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Sõna võttis Franz Obermayr eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra kohta.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: ELi ja USA 28. novembril 2011. aastal toimuv tippkohtumine (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda ja Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel: ELi ja USA 28. novembril 2011 toimunud tippkohtumine (B7-0587/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika