Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2870(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0577/2011

Debatten :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0510

Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

11. Top EU-VS van 28 november 2011 (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Top EU-VS van 28 november 2011

Karel De Gucht (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Niki Tzavela, namens de EFD-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Judith A. Merkies en Seán Kelly.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr over de "catch the eye"-procedure.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de komende EU-VS-top van 28 november 2011 (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de vergadering van de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda en Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, over de aanstaande topontmoeting EU-VS en de vergadering van de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat en Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de ophanden zijnde topontmoeting EU-VS en de Trans-Atlantische Economische Raad (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over de top EU-VS van 28 november 2011 (B7-0587/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 17.11.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid