Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0577/2011

Debaty :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0510

Protokół
Środa, 16 listopada 2011 r. - Strasburg

11. Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r.

Karel De Gucht (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Daniela Caspary'ego, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne i Salvatore Iacolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Judith A. Merkies i Seán Kelly.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo i Jaroslav Paška.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Głos zabrał Franz Obermayr w sprawie procedury pytań z sali.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA w dniu 28 listopada 2011 r. (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda i Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, w sprawie szczytu UE-USA, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. (B7-0587/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 17.11.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności