Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0510

Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

11. Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Samit EÚ – USA 28. novembra 2011

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne a Salvatore Iacolino.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Judith A. Merkies a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr s poznámkou k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o nadchádzajúcom samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011 (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda a Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a Transatlantickej hospodárskej rade (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE o samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011 (B7-0587/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia