Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2866(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk

12. Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000243/2011), kterou pokládá Herbert Reul za výbor ITRE Radě: Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (B7-0641/2011)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000261/2011), kterou pokládají Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan a Cornelis de Jong za výbor IMCO Komisi: Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (B7-0653/2011)

Herbert Reul a Malcolm Harbour rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Magdalena Gaj (úřadující předsedkyně Rady) a Karel De Gucht (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Catherine Trautmann za skupinu S&D, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier a Paweł Robert Kowal.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin a Judith A. Merkies.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili? Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupily: Androulla Vassiliou (členka Komise) a Magdalena Gaj.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Herbert Reul za výbor ITRE o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě (B7-0572/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 17.11.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí