Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2866(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Debatten :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

12. Open Internet en webneutraliteit in Europa (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-000243/2011) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Raad: Een open internet en netneutraliteit in Europa (B7-0641/2011)

Mondelinge vraag (O-000261/2011) van Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan en Cornelis de Jong, namens de Commissie IMCO, aan de Commissie: Het open internet en netneutraliteit in Europa (B7-0653/2011)

Herbert Reul en Malcolm Harbour lichten de mondelinge vragen toe.

Magdalena Gaj (fungerend voorzitter van de Raad) en Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier en Paweł Robert Kowal.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin en Judith A. Merkies.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) en Magdalena Gaj.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, over het open internet en netneutraliteit in Europa (B7-0572/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 17.11.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid