Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2866(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Debaty :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 16 listopada 2011 r. - Strasburg

12. Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-000243/2011), które zadał Herbert Reul, w imieniu komisji ITRE, do Rady: Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (B7-0641/2011)

Pytanie ustne (O-000261/2011), które zadali Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan i Cornelis de Jong, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (B7-0653/2011)

Herbert Reul i Malcolm Harbour zadali pytania ustne.

Magdalena Gaj (urzędująca przewodnicząca Rady) i Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE, Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier i Paweł Robert Kowal.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin i Judith A. Merkies.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrały: Androulla Vassiliou (członkini Komisji) i Magdalena Gaj.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Herbert Reul, w imieniu komisji ITRE, w sprawie otwartego internetu i neutralności sieci w Europie (B7-0572/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 17.11.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności