Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2866(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 16 noiembrie 2011 - Strasbourg

12. Internetul deschis și neutralitatea rețelelor în Europa (dezbatere)
Stenograma

Întrebare orală (O-000243/2011) adresată de Herbert Reul, în numele Comisiei ITRE, Consiliului: Internetul deschis și neutralitatea rețelelor în Europa (B7-0641/2011)

Întrebare orală (O-000261/2011) adresată de Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan şi Cornelis de Jong, în numele Comisiei IMCO, Comisiei: Internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa (B7-0653/2011)

Herbert Reul şi Malcolm Harbour au dezvoltat întrebările orale.

Magdalena Gaj (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Karel De Gucht (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Catherine Trautmann, în numele Grupului S&D, Cristian Silviu Buşoi, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier şi Paweł Robert Kowal.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin şi Judith A. Merkies.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) şi Magdalena Gaj.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Herbert Reul, în numele Comisiei ITRE, referitoare la internetul deschis şi neutralitatea reţelei în Europa (B7-0572/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 17.11.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate