Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2866(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

12. Otvorený internet a neutralita siete v Európe (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000243/2011), ktorú položil Herbert Reul, v mene výboru ITRE, pre Radu: Otvorený internet a neutralita siete v Európe (B7-0641/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000261/2011), ktorú položili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan a Cornelis de Jong, v mene výboru IMCO, pre Komisiu: Otvorený internet a neutralita siete v Európe (B7-0653/2011)

Herbert Reul a Malcolm Harbour rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Magdalena Gaj (úradujúca predsedníčka Rady) a Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Catherine Trautmann v mene skupiny S&D, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier a Paweł Robert Kowal.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin a Judith A. Merkies.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpili: Androulla Vassiliou (členka Komisie) a Magdalena Gaj.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Herbert Reul, v mene výboru ITRE, o otvorenom internete a neutralite siete v Európe (B7-0572/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia