Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2901(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk

13. Situace Romů v členských státech (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000236/2011), kterou pokládají Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE Radě: Práva Romů v EU - boj proti nesnášenlivostí vůči Romům (B7-0649/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000237/2011) , kterou pokládá Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE Komisi: Práva Romů v EU - boj proti nesnášenlivostí vůči Romům (B7-0650/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000241/2011), kterou pokládají Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL Radě: Opatření EU týkající se Romů (B7-0651/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000242/2011), kterou pokládají Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL Komisi: Opatření EU týkající se Romů (B7-0652/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000259/2011), kterou pokládají Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt a Ioan Enciu za skupinu S&D Radě: Situace Romů v členských státech (B7-0644/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000260/2011), kterou pokládají Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt a Ioan Enciu za skupinu S&D Komisi: Situace Romů v členských státech (B7-0645/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000274/2011), kterou pokládají Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev a Louis Michel za skupinu ALDE Radě: Diskriminace a pronásledování Romů v členských státech EU a rámcová strategie, hlavní směry a opatření EU (B7-0646/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000275/2011), kterou pokládají Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev a Louis Michel za skupinu ALDE Komisi: Diskriminace a pronásledování Romů v členských státech EU a rámcová strategie, hlavní směry a opatření EU (B7-0647/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000288/2011), kterou pokládají Lívia Járóka a Simon Busuttil za skupinu PPE Radě: Odstranění diskriminace Romů (B7-0654/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000289/2011), kterou pokládají Lívia Járóka a Simon Busuttil za skupinu PPE Komisi: Odstranění diskriminace Romů (B7-0655/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000291/2011), kterou pokládají Mara Bizzotto a Jaroslav Paška za skupinu EFD Radě: Provádění strategie pro Romy (B7-0656/2011);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000292/2011), kterou pokládají Mara Bizzotto a Jaroslav Paška za skupinu EFD Komisi: Provádění strategie pro Romy (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka a Mara Bizzotto rozvinuly otázky k ústnímu zodpovězení.

Elżbieta Radziszewska (úřadující předsedkyně Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komise) odpověděly na otázky.

Vystoupili: Roberta Angelilli za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder a Elena Băsescu.

PŘEDSEDNICTVÍ: László TŐKÉS
místopředseda

Vystoupili: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova a Bernd Posselt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt k vystoupení Claudia Morgantiho, který mu odpověděl, a Petru Constantin Luhan.

Vystoupily: Androulla Vassiliou a Elżbieta Radziszewska.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí