Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2901(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 16. november 2011 - Strasbourg

13. Romade olukord liikmesriikides (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000236/2011), mille esitas(id) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Romade õigused ELis - võitlus mustlasevastasusega (B7-0649/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000237/2011), mille esitas(id) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Romade õigused ELis - võitlus mustlasevastasusega (B7-0650/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000241/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: ELi meetmed seoses romadega (B7-0651/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000242/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: ELi meetmed seoses romadega (B7-0652/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000259/2011), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Romade olukord liikmesriikides (B7-0644/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000260/2011), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, komisjonile: Romade olukord liikmesriikides (B7-0645/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000274/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, nõukogule: Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed (B7-0646/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000275/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, komisjonile: Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed (B7-0647/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000288/2011), mille esitas(id) Lívia Járóka ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Romade diskrimineerimise lõpetamine (B7-0654/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000289/2011) esitas(id) Lívia Járóka ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Romade diskrimineerimise lõpetamine (B7-0655/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000291/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel nõukogule: Romade kaasamise strateegia rakendamine (B7-0656/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000292/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Romade kaasamise strateegia rakendamine (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka ja Mara Bizzotto esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Elżbieta RadziszewskaElżbieta Radziszewska (nõukogu eesistuja) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder ja Elena Băsescu.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova ja Bernd Posselt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt Claudio Morganti sõnavõtu kohta, kes vastas talle, ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Androulla Vassiliou ja Elżbieta Radziszewska.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika