Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2901(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Debatten :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

13. Situatie van de Roma in de lidstaten (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000236/2011) van Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Raad: Rechten van Roma in de EU - aanpak van zigeunerhaat (B7-0649/2011);

Mondelinge vraag (O-000237/2011) van Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Rechten van Roma in de EU - aanpak van zigeunerhaat (B7-0650/2011);

Mondelinge vraag (O-000241/2011) van Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: EU-maatregelen inzake Roma (B7-0651/2011);

Mondelinge vraag (O-000242/2011) van Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: EU-maatregelen inzake Roma (B7-0652/2011);

Mondelinge vraag (O-000259/2011) van Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, aan de Raad: Situatie van de Roma in de lidstaten (B7-0644/2011);

Mondelinge vraag (O-000260/2011) van Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Situatie van de Roma in de lidstaten (B7-0645/2011);

Mondelinge vraag (O-000274/2011) van Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen (B7-0646/2011);

Mondelinge vraag (O-000275/2011) van Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Discriminatie en vervolging van Roma in EU-lidstaten - EU-kaderstrategie, richtsnoeren en maatregelen (B7-0647/2011);

Mondelinge vraag (O-000288/2011) van Lívia Járóka en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Stopzetting van discriminatie van Roma (B7-0654/2011);

Mondelinge vraag (O-000289/2011) van Lívia Járóka en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Stopzetting van discriminatie van Roma (B7-0655/2011);

Mondelinge vraag (O-000291/2011) van Mara Bizzotto en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, aan de Raad: Uitvoering van de Roma-strategie (B7-0656/2011);

Mondelinge vraag (O-000292/2011) van Mara Bizzotto en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, aan de Commissie: Uitvoering van de Roma-strategie (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka en Mara Bizzotto lichten de mondelinge vragen toe.

Elżbieta Radziszewska (fungerend voorzitter van de Raad) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder en Elena Băsescu.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova en Bernd Posselt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt over de opmerkingen van Claudio Morganti, die hem antwoord geeft, en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou en Elżbieta Radziszewska.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid