Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2901(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Debaty :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 16 listopada 2011 r. - Strasburg

13. Sytuacja Romów w państwach członkowskich (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-000236/2011), które zadali Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Prawa Romów w UE - jak rozwiązać problem niechęci wobec tej społeczności? (B7-0649/2011);

Pytanie ustne (O-000237/2011), które zadali Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Prawa Romów w UE - jak rozwiązać problem niechęci wobec tej społeczności? (B7-0650/2011);

Pytanie ustne (O-000241/2011), które zadali Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Środki UE w sprawie Romów (B7-0651/2011);

Pytanie ustne (O-000242/2011), które zadali Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Środki UE w sprawie Romów (B7-0652/2011);

Pytanie ustne (O-000259/2011), które zadali Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt i Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, do Rady: Sytuacja Romów w państwach członkowskich (B7-0644/2011);

Pytanie ustne (O-000260/2011), które zadali Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt i Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, do Komisji: Sytuacja Romów w państwach członkowskich (B7-0645/2011);

Pytanie ustne (O-000274/2011), które zadali Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, do Rady: Dyskryminacja i prześladowanie Romów w państwach członkowskich UE oraz strategia ramowa, wytyczne i działania UE (B7-0646/2011);

Pytanie ustne (O-000275/2011), które zadali Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Dyskryminacja i prześladowanie Romów w państwach członkowskich UE oraz strategia ramowa, wytyczne i działania UE (B7-0647/2011);

Pytanie ustne (O-000288/2011), które zadali Lívia Járóka i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Rady: Położenie kresu dyskryminacji Romów (B7-0654/2011);

Pytanie ustne (O-000289/2011), które zadali Lívia Járóka i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Komisji: Położenie kresu dyskryminacji Romów (B7-0655/2011);

Pytanie ustne (O-000291/2011), które zadali Mara Bizzotto i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, do Rady: Realizacja strategii na rzecz Romów (B7-0656/2011);

Pytanie ustne (O-000292/2011), które zadali Mara Bizzotto i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, do Komisji: Realizacja strategii na rzecz Romów (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka i Mara Bizzotto zadały pytania ustne.

Elżbieta Radziszewska (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder i Elena Băsescu.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova i Bernd Posselt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt w sprawie wystąpienia Claudia Morgantiego, który mu odpowiedział, oraz Petru Constantin Luhan.

Głos zabrały: Androulla Vassiliou i Elżbieta Radziszewska.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności