Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2901(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 16 noiembrie 2011 - Strasbourg

13. Situaţia romilor din statele membre (dezbatere)
Stenograma

Întrebare orală (O-000236/2011) adresată de Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, Consiliului: Drepturile romilor în UE - combaterea ostilității față de romi (B7-0649/2011);

Întrebare orală (O-000237/2011) adresată de Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Drepturile romilor în UE - combaterea ostilității față de romi (B7-0650/2011);

Întrebare orală (O-000241/2011) adresată de Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Măsurile UE privind romii (B7-0651/2011);

Întrebare orală (O-000242/2011) adresată de Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Măsurile UE privind romii (B7-0652/2011);

Întrebare orală (O-000259/2011) adresată de Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt şi Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Consiliului: Situaţia romilor din statele membre (B7-0644/2011);

Întrebare orală (O-000260/2011) adresată de Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt şi Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Comisiei: Situația romilor din statele membre (B7-0645/2011);

Întrebare orală (O-000274/2011) adresată de Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Discriminarea și persecutarea romilor în statele membre UE și strategia-cadru, orientările și acțiunile UE (B7-0646/2011);

Întrebare orală (O-000275/2011) adresată de Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Discriminarea și persecutarea romilor în statele membre UE și strategia-cadru, orientările și acțiunile UE (B7-0647/2011);

Întrebare orală (O-000288/2011) adresată de Lívia Járóka şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Consiliului: Eliminarea discriminării romilor (B7-0654/2011);

Întrebare orală (O-000289/2011) adresată de Lívia Járóka şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Comisiei: Eliminarea discriminării romilor (B7-0655/2011);

Întrebare orală (O-000291/2011) adresată de Mara Bizzotto şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Consiliului: Punerea în aplicare a strategiei pentru populaţia de etnie romă (B7-0656/2011);

Întrebare orală (O-000292/2011) adresată de Mara Bizzotto şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Comisiei: Punerea în aplicare a strategiei pentru populația de etnie romă (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka şi Mara Bizzotto au dezvoltat întrebările orale..

Elżbieta Radziszewska (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder şi Elena Băsescu.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova şi Bernd Posselt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt privind intervenţia lui Claudio Morganti, care i-a răspuns, şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Androulla Vassiliou şi Elżbieta Radziszewska.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate