Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2901(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

13. Situácia Rómov v členských štátoch (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000236/2011), ktorú položili Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE pre Radu: Práva Rómov v EÚ - boj proti protirómskym náladám (B7-0649/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000237/2011), ktorú položili Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE pre Komisiu: Práva Rómov v EÚ - boj proti protirómskym náladám (B7-0650/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000241/2011), ktorú položili Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL pre Radu: Opatrenia EÚ týkajúce sa Rómov (B7-0651/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000242/2011), ktorú položili Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson a Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL pre Komisiu: Opatrenia EÚ týkajúce sa Rómov (B7-0652/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000259/2011), ktorú položili Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt a Ioan Enciu v mene skupiny S&D pre Radu: Situácia Rómov v členských štátoch (B7-0644/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000260/2011), ktorú položili Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt a Ioan Enciu v mene skupiny S&D pre Komisiu: Situácia Rómov v členských štátoch (B7-0645/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000274/2011), ktorú položili Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev a Louis Michel v mene skupiny ALDE pre Radu: Diskriminácia a prenasledovanie Rómov v členských štátoch EÚ a rámcová stratégia, usmernenia a opatrenia EÚ (B7-0646/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000275/2011), ktorú položili Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev a Louis Michel v mene skupiny ALDE pre Komisiu: Diskriminácia a prenasledovanie Rómov v členských štátoch EÚ a rámcová stratégia, usmernenia a opatrenia EÚ (B7-0647/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000288/2011), ktorú položili Lívia Járóka a Simon Busuttil v mene skupiny PPE pre Radu: Odstránenie diskriminácie Rómov (B7-0654/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000289/2011), ktorú položili Lívia Járóka a Simon Busuttil v mene skupiny PPE pre Komisiu: Odstránenie diskriminácie Rómov (B7-0655/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000291/2011), ktorú položili Mara Bizzotto a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD pre Radu: Vykonávanie stratégie zameranej na Rómov (B7-0656/2011);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000292/2011), ktorú položili Mara Bizzotto a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD pre Komisiu: Vykonávanie stratégie zameranej na Rómov (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka a Mara Bizzotto rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Elżbieta Radziszewska (úradujúca predsedníčka Rady) a Androulla Vassiliou (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder a Elena Băsescu.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova a Bernd Posselt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt k príspevku, s ktorým vystúpil Claudio Morganti, ktorý mu následne odpovedal, a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpili: Androulla Vassiliou a Elżbieta Radziszewska.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia