Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2913(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0588/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0512

Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

14. Забрана на касетъчните боеприпаси (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Забрана на касетъчните боеприпаси

Androulla Vassiliou (член на Комисията) направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно забрана на касетъчните боеприпаси (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно забраната на касетъчните боеприпаси (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo и Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, относно забрана на касетъчните боеприпаси (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно забрана на касетъчните боеприпаси (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно забраната на касетъчните боеприпаси (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Кристиан Вигенин и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно забраната на касетъчните боеприпаси (B7-0593/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 17 ноември 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност