Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2898(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0608/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.7

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0513

Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk

15. Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000226/2011), kterou pokládají Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne a Niki Tzavela Komisi: Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (B7-0648/2011)

Marielle Gallo rozvinula otázku k ústnímu zodpovězení.

Androulla Vassiliou (členka Komise) odpověděla na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Saïd El Khadraoui a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jaroslav Paška.

Vystoupila Androulla Vassiliou.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Arlene McCarthy za skupinu S&D o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení jednotného digitálního trhu (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders a Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení digitálního jednotného trhu (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo a Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, Ashley Fox a Kay Swinburne za skupinu ECR o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení jednotného digitálního trhu (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o modernizaci právních předpisů upravujících DPH v zájmu povzbuzení digitálního jednotného trhu (B7-0611/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 17.11.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí