Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2898(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0608/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0513

Protokoll
Kolmapäev, 16. november 2011 - Strasbourg

15. Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000226/2011), mille esitas(id) Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne ja Niki Tzavela komisjonile: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0648/2011)

Marielle Gallo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Saïd El Khadraoui ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jaroslav Paška.

Sõna võttis Androulla Vassiliou.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Arlene McCarthy fraktsiooni S&D nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders ja Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo ja Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Ashley Fox ja Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0611/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika