Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0608/2011

Debaty :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0513

Protokół
Środa, 16 listopada 2011 r. - Strasburg

15. Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-000226/2011), które zadali Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne i Niki Tzavela, do Komisji: Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (B7-0648/2011)

Marielle Gallo zadała pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD, Saïd El Khadraoui i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Jaroslav Paška.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Arlene McCarthy w imieniu grupy S&D, w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders i Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo i Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Ashley Fox i Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nowelizacji przepisów o podatku VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (B7-0611/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 17.11.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności