Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0608/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.7

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0513

Proces-verbal
Miercuri, 16 noiembrie 2011 - Strasbourg

15. Modernizarea legislaţiei privind TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (O-000226/2011) adresată de Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne şi Niki Tzavela, Comisiei: Modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (B7-0648/2011)

Marielle Gallo a dezvoltat întrebarea orală.

Androulla Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, Saïd El Khadraoui şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jaroslav Paška.

A intervenit Androulla Vassiliou.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Arlene McCarthy, în numele Grupului S&D, referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders şi Cristian Silviu Buşoi, în numele Grupului ALDE, referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo şi Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, Ashley Fox şi Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală (B7-0611/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 17.11.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate