Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2898(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0608/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.7

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0513

Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

15. Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000226/2011), ktorú položili Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne a Niki Tzavela, pre Komisiu: Modernizácia právnych predpisov, ktoré sa týkajú DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (B7-0648/2011)

Marielle Gallo rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Androulla Vassiliou (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Diana Wallis v mene skupiny ALDE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFD, Saïd El Khadraoui a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Arlene McCarthy v mene skupiny S&D o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders a Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo a Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Ashley Fox a Kay Swinburne v mene skupiny ECR o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o modernizácii právnych predpisov týkajúcich sa DPH s cieľom podporiť jednotný digitálny trh (B7-0611/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia