Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.30 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: ο Vittorio Prodi αντί του Wolfgang Kreissl-Dörfler

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : ο Wolfgang Kreissl-Dörfler αντί του Vittorio Prodi

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου