Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Vittorio Prodi in de plaats van Wolfgang Kreissl-Dörfler

- Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur: Wolfgang Kreissl-Dörfler in de plaats van Vittorio Prodi

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid