Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0046(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0360/2011

Ingediende teksten :

A7-0360/2011

Debatten :

PV 16/11/2011 - 17
CRE 16/11/2011 - 17

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0509

Notulen
Woensdag 16 november 2011 - Straatsburg

17. Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carl Haglund (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Vladimir Urutchev, namens de PPE-Fractie, Teresa Riera Madurell, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Vladimír Remek, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-fractiegebonden lid, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă en Alajos Mészáros.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Jordan Cizelj en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Máire Geoghegan-Quinn en Jan Březina.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 17.11.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid