Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0046(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0360/2011

Predkladané texty :

A7-0360/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 17
CRE 16/11/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0509

Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg

17. Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina uviedol správu.

V rozprave vystúpila Máire Geoghegan-Quinn (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carl Haglund (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Vladimir Urutchev v mene skupiny PPE, Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Vladimír Remek v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Béla Kovács nezaradený poslanec, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă a Alajos Mészáros.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Jordan Cizelj a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Máire Geoghegan-Quinn a Jan Březina.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia