Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 5.Икономическо управление (приоритетно разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/019 IE/Construction 41 - Ирландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/021 IE/Construction 71 - Ирландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2010/020 IE/Construction 43 - Ирландия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/001 AT/ Долна Австрия и Горна Австрия/Австрия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Гърция (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Знак за европейско наследство ***II (гласуване)
  
6.8.Единно европейско железопътно пространство ***I (гласуване)
  
6.9.Конференция по въпросите на климата в Дърбан (гласуване)
  
6.10.Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие (гласуване)
  
6.11.Европейското кино в цифровата ера (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (икономическо управление)
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (разискване)
 12.Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (разискване)
 13.Положението на ромите в държавите-членки (разискване)
 14.Забрана на касетъчните боеприпаси (разискване)
 15.Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) (разискване)
 18.Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (кратко представяне)
 19.Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (кратко представяне)
 20.Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (198 kb) Присъствен списък (60 kb)    Резултати от поименно гласуване (1478 kb) 
 
Протокол (202 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (431 kb) Резултати от поименно гласуване (730 kb) 
 
Протокол (255 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (559 kb) Резултати от поименно гласуване (1524 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност