Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 16. listopadu 2011 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 5.Správa ekonomických záležitostí (přednostní rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2010/019 IE/Stavebnictví 41, Irsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2010/021 IE/Stavebnictví 71, Irsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2010/020 IE/Stavebnictví 43, Irsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/001, AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Rakousko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Řecko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU v roce 2010 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Označení „evropské dědictví“ ***II (hlasování)
  
6.8.Jednotný evropský železniční prostor ***I (hlasování)
  
6.9.Konference o změně klimatu v Durbanu (hlasování)
  
6.10.Účetní zpráva o financování rozvoje (hlasování)
  
6.11.Evropský film v digitálním věku (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (správa ekonomických záležitostí)
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 (rozprava)
 12.Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (rozprava)
 13.Situace Romů v členských státech (rozprava)
 14.Zákaz kazetové munice (rozprava)
 15.Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (rozprava)
 18.Podpora EU Mezinárodnímu trestnímu soudu (krátké přednesení)
 19.Jednání o dohodě o přidružení Gruzie k EU (krátké přednesení)
 20.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (krátké přednesení)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (179 kb) Prezenční listina (60 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1478 kb) 
 
Zápis (192 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (423 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (724 kb) 
 
Zápis (227 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (533 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1452 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí