Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 16. november 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Økonomisk styring (prioriteret forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:(ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/001 AT/ Niederösterreich-Oberösterreich fra Østrig (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.6.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.7.Europæisk kulturarvsmærke ***II (afstemning)
  6.8.Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (afstemning)
  6.9.Klimakonferencen i Durban (afstemning)
  6.10.Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (afstemning)
  6.11.Europæisk film i den digitale tidsalder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (økonomisk styring)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (forhandling)
 12.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (forhandling)
 13.Romaernes situation i medlemsstaterne (forhandling)
 14.Forbud mod klyngebomber (forhandling)
 15.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (forhandling)
 18.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (kortfattet forelæggelse)
 19.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (kortfattet forelæggelse)
 20.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (174 kb) Deltagerliste (60 kb)    Afstemning ved navneopråb (1478 kb) 
 
Protokol (169 kb) Deltagerliste (52 kb) Afstemningsresultater (355 kb) Afstemning ved navneopråb (692 kb) 
 
Protokol (230 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (325 kb) Afstemning ved navneopråb (1452 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik