Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 16. novembra 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Správa ekonomických záležitostí (prioritná rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/019 IE/Construction 41, Írsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/021 IE/Construction 71, Írsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2010/020 IE/Construction 43, Írsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/001 AT/Niederösterreich – Oberösterreich, Rakúsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grécko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ v roku 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Značka Európske dedičstvo ***II (hlasovanie)
  
6.8.Jednotný európsky železničný priestor  ***I (hlasovanie)
  
6.9.Konferencia o zmene klímy v Durbane (hlasovanie)
  
6.10.Správa o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja (hlasovanie)
  
6.11.Európska kinematografia v digitálnom veku (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (správa ekonomických záležitostí)
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (rozprava)
 12.Otvorený internet a neutralita siete v Európe (rozprava)
 13.Situácia Rómov v členských štátoch (rozprava)
 14.Zákaz kazetovej munície (rozprava)
 15.Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (rozprava)
 18.Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ (stručná prezentácia)
 19.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (stručná prezentácia)
 20.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (stručná prezentácia)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (178 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1478 kb) 
 
Zápisnica (190 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (374 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (720 kb) 
 
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (521 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1518 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia