Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 16 november 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Ekonomisk styrning (prioriterad debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/019 IE/Construction 41 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/021 IE/Construction 71 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/020 IE/Construction 43 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich och Oberösterreich/Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grekland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Europeiska kulturarvsmärket ***II (omröstning)
  6.8.Gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)
  6.9.Klimatkonferens i Durban (omröstning)
  6.10.EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (omröstning)
  6.11.Europeisk film i den digitala tidsåldern (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (ekonomisk styrning)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (debatt)
 12.Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (debatt)
 13.Romernas situation i medlemsstaterna (debatt)
 14.Förbud mot klustervapen (debatt)
 15.Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (debatt)
 18.EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (kortfattad redogörelse)
 19.Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (kortfattad redogörelse)
 20.Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (180 kb) Närvarolista (60 kb)    Omröstningar med namnupprop (1478 kb) 
 
Protokoll (170 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (412 kb) Omröstningar med namnupprop (700 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (423 kb) Omröstningar med namnupprop (1452 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy