Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasprospektering, -efterforskning og -produktion (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF, for så vidt angår kørekort med et førerkorts funktioner (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber – Part I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 51/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om overvågning af lægemiddelvirksomheders aktiviteter (B7-0612/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

avis:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om ændring af den biologiske hvileperiode for fiskeri efter sværdfisk (B7-0613/2011)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forlængelse af fødevarehjælpen ud over udløbsfristen den 31. december 2013 (B7-0614/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

REGI, EMPL

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik