Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 17 ta' Novembru 2011 - Strasburgu

2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività ul-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport utal-enerġija (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

BUDG, ITRE, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1342/2007 dwar l-amministrazzjoni ta' ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan li jinkludu l-funzjonalitajiet ta' kard tas-sewwieqa (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment - Parti I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 51/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-viġilanza fuq l-azzjoni tal-azjendi farmaċewtiċi (B7-0612/2011)

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tibdil tal-perjodu ta' mistrieħ bijoloġiku għas-sajd tal-pixxispad (B7-0613/2011)

irreferut

responsabbli:

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-"Estensjoni taż-żmien tal-għajnuna għall-ikel lil hinn mit-terminu stabbilit tal-31 ta' Diċembru 2013" (B7-0614/2011)

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

REGI, EMPL

Avviż legali - Politika tal-privatezza