Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

BUDG, ITRE, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2007 al Consiliului privind aplicarea unor restricții asupra importurilor de anumite produse din oțel din Federația Rusă (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ITRE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește permisele de conducere care includ funcțiile unei cartele de conducător auto (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții - Partea I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de virament de credite DEC 51/2011 - Secţiunea III - Comisie (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la supravegherea activităţilor întreprinderilor farmaceutice (B7-0612/2011)

retrimis

fond :

ENVI

aviz:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la perioada de repaus biologic în cazul pescuitului de pești spadă (B7-0613/2011)

retrimis

fond :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la „Prelungirea duratei ajutoarelor alimentare peste termenul stabilit la 31 decembrie 2013” (B7-0614/2011)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

REGI, EMPL

Aviz juridic - Politica de confidențialitate